શાળાઓ શરૂ કરવા મુદ્દે નાયબ મુખ્યમંત્રીનું મહત્વનું નિવેદન, શાળા શરૂ કરવા વાલી સંચાલકોની રજૂઆતો વધી રહી છે., હાલ કોરોના સંક્રમણ ઘટી રહ્યું છે.
શાળાઓ શરૂ કરવા મુદ્દે નાયબ મુખ્યમંત્રીનું મહત્વનું નિવેદન, શાળા શરૂ કરવા વાલી સંચાલકોની રજૂઆતો વધી રહી છે., હાલ કોરોના સંક્રમણ ઘટી રહ્યું છે.
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ