વ્હાઇટ હાઉસ છોડ્યા બાદ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન, કહ્યું હું હંમેશા તમારા માટે લડતો રહીશ, નવી સરકારને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું
વ્હાઇટ હાઉસ છોડ્યા બાદ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન, કહ્યું હું હંમેશા તમારા માટે લડતો રહીશ, નવી સરકારને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ