વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સોમનાથ મંદીરના સોમનાથ ટ્રસ્ટની વર્ચ્યુઅલ બેઠક યોજાશે. PM નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, લાલકૃષ્ણ અડવાણી, જે.ડી.પરમાર, પી.કે.લહેરી, હર્ષવર્ધન નિઓટિયા બેઠકમાં જોડાશે.
વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સોમનાથ મંદીરના સોમનાથ ટ્રસ્ટની વર્ચ્યુઅલ બેઠક યોજાશે. PM નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, લાલકૃષ્ણ અડવાણી, જે.ડી.પરમાર, પી.કે.લહેરી, હર્ષવર્ધન નિઓટિયા બેઠકમાં જોડાશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ