વિધાનસભા ગૃહમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભરત ઠાકોરના જમીન સર્વેના પ્રશ્ન અંગે મંત્રી કૌશિક પટેલનું નિવેદન. કહ્યું- રાજ્યમાં કોઈને પણ જમીન માપણી કરાવવી હોય તો તેના ફિક્સ ચાર્જ છે. આ સર્વેમાં કોઈને એક ઇંચ વધારે જમીન નહિ મળે
વિધાનસભા ગૃહમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભરત ઠાકોરના જમીન સર્વેના પ્રશ્ન અંગે મંત્રી કૌશિક પટેલનું નિવેદન. કહ્યું- રાજ્યમાં કોઈને પણ જમીન માપણી કરાવવી હોય તો તેના ફિક્સ ચાર્જ છે. આ સર્વેમાં કોઈને એક ઇંચ વધારે જમીન નહિ મળે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ