વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે કોરોના વેક્સિન લગાવી
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે કોરોના વેક્સિન લગાવી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ