વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરની અધ્યક્ષતામાં ભારત-ચીન અને રશિયા વચ્ચે આજે મહત્વની બેઠક, ત્રિપક્ષીય સહયોગ મજબૂત કરવાની સાથે ક્ષેત્રિય તથા વૈશ્વિક મુદ્દા ચર્ચાશે
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરની અધ્યક્ષતામાં ભારત-ચીન અને રશિયા વચ્ચે આજે મહત્વની બેઠક, ત્રિપક્ષીય સહયોગ મજબૂત કરવાની સાથે ક્ષેત્રિય તથા વૈશ્વિક મુદ્દા ચર્ચાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ