વિદેશી પ્રવાસીઓનો સ્ટેચ્યૂ ઓફ યૂનિટી સુધીનો વધુ સરળ પ્રવાસ થશે. વડોદરામાં ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ સેવા શરૂ કરવાની તૈયારી. સાંસદ રંજન ભટ્ટએ કહ્યું- દુબઇ, અબુધાબી અને શારજાહથી વડોદરા સુધીની ફ્લાઇટ થશે શરૂ.
વિદેશી પ્રવાસીઓનો સ્ટેચ્યૂ ઓફ યૂનિટી સુધીનો વધુ સરળ પ્રવાસ થશે. વડોદરામાં ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ સેવા શરૂ કરવાની તૈયારી. સાંસદ રંજન ભટ્ટએ કહ્યું- દુબઇ, અબુધાબી અને શારજાહથી વડોદરા સુધીની ફ્લાઇટ થશે શરૂ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ