વાલિયા તાલુકામાં ચૂંટણી પ્રચારમાં ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન, 'ભાજપના કાર્યકરોને પ્રચારમાં રોક્યા તો છઠ્ઠીનું ધાવણ યાદ કરાવી દઈશું'
વાલિયા તાલુકામાં ચૂંટણી પ્રચારમાં ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન, 'ભાજપના કાર્યકરોને પ્રચારમાં રોક્યા તો છઠ્ઠીનું ધાવણ યાદ કરાવી દઈશું'
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ