વાંકાનેરની સિવિલ હોસ્પિટલના 4માંથી 3 ડૉક્ટર કોરોના સંક્રમિત થતાં દર્દીઓને પડી રહી છે ભારે હાલાકી
વાંકાનેરની સિવિલ હોસ્પિટલના 4માંથી 3 ડૉક્ટર કોરોના સંક્રમિત થતાં દર્દીઓને પડી રહી છે ભારે હાલાકી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ