વલસાડ: ગુંદલાવ નજીક શુભ મંગલ એપાર્ટમેન્ટના ત્રીજા માળે ગેસ સિલિન્ડર લીકેજ થતા આગ લાગી. ફાયર વિભાગની ટીમે આગ કાબૂ લેવા પ્રયાસ હાથધર્યા.
વલસાડ: ગુંદલાવ નજીક શુભ મંગલ એપાર્ટમેન્ટના ત્રીજા માળે ગેસ સિલિન્ડર લીકેજ થતા આગ લાગી. ફાયર વિભાગની ટીમે આગ કાબૂ લેવા પ્રયાસ હાથધર્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ