ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
વલસાડ: ઉમરગામના ગાંધીવાડીમાં ખુલ્લી ગટરમાં પડી જતા 4 વર્ષના બાળકનું મોત
વલસાડ: ઉમરગામના ગાંધીવાડીમાં ખુલ્લી ગટરમાં પડી જતા 4 વર્ષના બાળકનું મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ