વલસાડમાં રવિવારે દુકાનો-હોટેલો અને માર્કેટ રહેશે બંધ, કોરોનાના કેસ વધતા વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટરનો નિર્ણય
વલસાડમાં રવિવારે દુકાનો-હોટેલો અને માર્કેટ રહેશે બંધ, કોરોનાના કેસ વધતા વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટરનો નિર્ણય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ