વલસાડના શાકભાજી માર્કેટ વિસ્તારમાં નગરપાલિકા હસ્તકની 40 વર્ષ જૂની બિલ્ડીંગનો સ્લેબ ધરાશાયી, સ્થાનિકોની વારંવારની રજૂઆતો બાદ પણ કોઈ કાર્યવાહી ન થઈ હોવાના આક્ષેપ
વલસાડના શાકભાજી માર્કેટ વિસ્તારમાં નગરપાલિકા હસ્તકની 40 વર્ષ જૂની બિલ્ડીંગનો સ્લેબ ધરાશાયી, સ્થાનિકોની વારંવારની રજૂઆતો બાદ પણ કોઈ કાર્યવાહી ન થઈ હોવાના આક્ષેપ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ