વલસાડના માલવણ ગામે દંપતિનો આપઘાત. ઘરકંકાસમાં પતિ-પત્નીએ અંતિમ પગલુ ભર્યું.
વલસાડના માલવણ ગામે દંપતિનો આપઘાત. ઘરકંકાસમાં પતિ-પત્નીએ અંતિમ પગલુ ભર્યું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ