વલસાડના ભીલાડ પોલીસ સ્ટેશનના ASI રતિલાલ પટેલે અગમ્ય કારણોસર આપઘાત કર્યો. પોલીસ લાઈનના કવાર્ટરમાં જ ટૂંકાવ્યુ જીવન. ભીલાડ પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથધરી.
વલસાડના ભીલાડ પોલીસ સ્ટેશનના ASI રતિલાલ પટેલે અગમ્ય કારણોસર આપઘાત કર્યો. પોલીસ લાઈનના કવાર્ટરમાં જ ટૂંકાવ્યુ જીવન. ભીલાડ પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથધરી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ