વલસાડના ધરમપુરના પૂર્વ ધારાસભ્ય ઈશ્વર પટેલએ કોંગ્રેસમાંથી આપ્યું રાજીનામું.
વલસાડના ધરમપુરના પૂર્વ ધારાસભ્ય ઈશ્વર પટેલએ કોંગ્રેસમાંથી આપ્યું રાજીનામું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ