વલસાડના અબ્રામા વિસ્તારમાં હાઈવે પાસે અકસ્માત, સુરતથી મુંબઈ બાઈક ઉપર જઈ રહેલા બે યુવકોના મૃત્યુ
વલસાડના અબ્રામા વિસ્તારમાં હાઈવે પાસે અકસ્માત, સુરતથી મુંબઈ બાઈક ઉપર જઈ રહેલા બે યુવકોના મૃત્યુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ