વડોદરા મહાપાલિકામાં ભાજપ બહુમતિ તરફ : ભાજપના સમર્થકોએ ઢોલ-નગારા વગાડી ઉજવણી કરી
વડોદરા મહાપાલિકામાં ભાજપ બહુમતિ તરફ : ભાજપના સમર્થકોએ ઢોલ-નગારા વગાડી ઉજવણી કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ