ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
વડોદરા ભાજપ મહામંત્રી સામે જાહેરનામા ભંગની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી જેમાં સુનિલ સોરંકી પોલીસ સામે હાજર થયા હતા અને તેમને જામીન પર હાલ મુક્ત કરાયા છે.
વડોદરા ભાજપ મહામંત્રી સામે જાહેરનામા ભંગની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી જેમાં સુનિલ સોરંકી પોલીસ સામે હાજર થયા હતા અને તેમને જામીન પર હાલ મુક્ત કરાયા છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ