વડોદરા બાયપાસ પાસે બાઇક અને ટેન્કર વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. બાઇક પર બેઠલા પતિ-પત્ની અને બાળકનું મોત. એક બાઇક પર પરિવારના 6 સભ્યો સવાર હતા.
વડોદરા બાયપાસ પાસે બાઇક અને ટેન્કર વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. બાઇક પર બેઠલા પતિ-પત્ની અને બાળકનું મોત. એક બાઇક પર પરિવારના 6 સભ્યો સવાર હતા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ