ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
વડોદરામાં નંદેસરી ઓવરબ્રીજ પાસે બહેનના ઘરે જઇ રહેલા 19 વર્ષિય ભાઇનું દોરીથી ગળુ કપાઇ જતા મોત
વડોદરામાં નંદેસરી ઓવરબ્રીજ પાસે બહેનના ઘરે જઇ રહેલા 19 વર્ષિય ભાઇનું દોરીથી ગળુ કપાઇ જતા મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ