વડોદરામાં ધીમીધારે વરસી રહેલા વરસાદમાં વૃક્ષ ધરાશાયી થતા દુર્ઘટના, પાણીગેટ પોલીસ મથકમાં કોન્સ્ટેબલ અમૃતભાઇનું મોત
વડોદરામાં ધીમીધારે વરસી રહેલા વરસાદમાં વૃક્ષ ધરાશાયી થતા દુર્ઘટના, પાણીગેટ પોલીસ મથકમાં કોન્સ્ટેબલ અમૃતભાઇનું મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ