વડોદરામાં એક પુરુષ અને એક સ્ત્રીએ માલવાહક ટ્રેન નીચે પડતું મૂકી કર્યો આપઘાત, વિશ્વામિત્રી રેલવે સ્ટેશન પર સાંજના સમયનો બનાવ, રેલવે પોલીસે આદરી તપાસ
વડોદરામાં એક પુરુષ અને એક સ્ત્રીએ માલવાહક ટ્રેન નીચે પડતું મૂકી કર્યો આપઘાત, વિશ્વામિત્રી રેલવે સ્ટેશન પર સાંજના સમયનો બનાવ, રેલવે પોલીસે આદરી તપાસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ