ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
વડોદરામાં ઉતરાયણની ઉજવણી સાથે લોકોએ ખેડૂતોને સમર્થન આપ્યું, સરકાર કૃષિ કાયદો રદ કરે તેવી માંગણી સાથે બેનર બનાવી બલૂન સાથે ઊડાડયા, યુવતીઓએ હળ હાથમાં લઈને આપ્યું સમર્થન
વડોદરામાં ઉતરાયણની ઉજવણી સાથે લોકોએ ખેડૂતોને સમર્થન આપ્યું, સરકાર કૃષિ કાયદો રદ કરે તેવી માંગણી સાથે બેનર બનાવી બલૂન સાથે ઊડાડયા, યુવતીઓએ હળ હાથમાં લઈને આપ્યું સમર્થન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ