વડોદરાના ગોત્રી વિસ્તારમાં વિદાય વખતે કન્યાનું મૃત્યુ, 1 માર્ચના રોજના લગ્નમાં વિદાય સમયે કન્યાને ચક્કર આવતા હોસ્પિટલ ખસેડાઇ હતી. સારવાર દરમ્યાન મોત થયું અને મોત બાદ કોવિડ રિપોર્ટ આવ્યો પોઝિટિવ
વડોદરાના ગોત્રી વિસ્તારમાં વિદાય વખતે કન્યાનું મૃત્યુ, 1 માર્ચના રોજના લગ્નમાં વિદાય સમયે કન્યાને ચક્કર આવતા હોસ્પિટલ ખસેડાઇ હતી. સારવાર દરમ્યાન મોત થયું અને મોત બાદ કોવિડ રિપોર્ટ આવ્યો પોઝિટિવ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ