વડોદરાથી કેવડિયામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી જતી ટ્રેન સેવા 29 જુલાઈ સુધી રદ, ડભોઈ-કેવડિયા વિભાગમાં ટ્રેક મેન્ટેનન્સની કામગીરી ચાલુ હોવાના કારણે લેવાયો નિર્ણય, પ્રતાપનગર-કેવડિયા મેમુ ટ્રેન 28 જુલાઈ સુધી રદ
વડોદરાથી કેવડિયામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી જતી ટ્રેન સેવા 29 જુલાઈ સુધી રદ, ડભોઈ-કેવડિયા વિભાગમાં ટ્રેક મેન્ટેનન્સની કામગીરી ચાલુ હોવાના કારણે લેવાયો નિર્ણય, પ્રતાપનગર-કેવડિયા મેમુ ટ્રેન 28 જુલાઈ સુધી રદ
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ