વડોદરાથી કચ્છ જતી ખાનગી બસનો વાધરવા ગામના પાટીયા પાસે અકસ્માત, 15થી વધુ મુસાફરોને ઈજા થતા સારવાર અર્થે ખસેડાયા
વડોદરાથી કચ્છ જતી ખાનગી બસનો વાધરવા ગામના પાટીયા પાસે અકસ્માત, 15થી વધુ મુસાફરોને ઈજા થતા સારવાર અર્થે ખસેડાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ