લોકસભા ચૂંટણી 2024: કોંગ્રેસે ઉત્તરપ્રદેશમાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે 40 સ્ટાર પ્રચારકના નામ જાહેર કર્યા
લોકસભા ચૂંટણી 2024: કોંગ્રેસે ઉત્તરપ્રદેશમાં ચૂંટણી પ્રચાર માટે 40 સ્ટાર પ્રચારકના નામ જાહેર કર્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ