ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
લોકડાઉન વાતની અફવા વચ્ચે રાજ્યના ગૃહ વિભાગના ACS પંકજકુમારની સ્પષ્ટતા, લોકડાઉન અંગે કોઇ વિચારણા નહીં
લોકડાઉન વાતની અફવા વચ્ચે રાજ્યના ગૃહ વિભાગના ACS પંકજકુમારની સ્પષ્ટતા, લોકડાઉન અંગે કોઇ વિચારણા નહીં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ