લુણાવાડા-ગોધરા હાઇવે પર એક્ટીવા પર જઈ રહેલી યુવતીને કાર ચાલકે અડફેટ લેતા ઘટના સ્થળે મોત
લુણાવાડા-ગોધરા હાઇવે પર એક્ટીવા પર જઈ રહેલી યુવતીને કાર ચાલકે અડફેટ લેતા ઘટના સ્થળે મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ