ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
લીંબાયતના ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલ સુરતના અરઠાણ વિસ્તારના બન્યા પેજ પ્રમુખ
લીંબાયતના ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલ સુરતના અરઠાણ વિસ્તારના બન્યા પેજ પ્રમુખ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ