લિવ ઇન રિલેશનશિપ મુદ્દે અલ્હાબાદ HCનો મહત્વનો ચુકાદો: પરિણીતાના બીજા સાથે સંબંધ લિવ ઇન નહીં,ગુનો છે, પરિણીત વ્યક્તિનું અન્ય સાથે સંબંધ લિવ ઇન નહીં, આ સંબંધને સંરક્ષણ એટલે ગુનેગારને સંરક્ષણ આપવું
લિવ ઇન રિલેશનશિપ મુદ્દે અલ્હાબાદ HCનો મહત્વનો ચુકાદો: પરિણીતાના બીજા સાથે સંબંધ લિવ ઇન નહીં,ગુનો છે, પરિણીત વ્યક્તિનું અન્ય સાથે સંબંધ લિવ ઇન નહીં, આ સંબંધને સંરક્ષણ એટલે ગુનેગારને સંરક્ષણ આપવું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ