ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
લગ્ન પ્રસંગની મંજૂરીને લઇને ગૃહમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાની સ્પષ્ટતા, પોલીસની મંજૂરીની જરૂર નથી પરંતુ કોરોનાની ગાઇડલાઇનનું ફરજીયાત કરવું પડશે પાલન
લગ્ન પ્રસંગની મંજૂરીને લઇને ગૃહમંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાની સ્પષ્ટતા, પોલીસની મંજૂરીની જરૂર નથી પરંતુ કોરોનાની ગાઇડલાઇનનું ફરજીયાત કરવું પડશે પાલન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ