રેન બસેરા મામલે AMCનો મહત્વનો નિર્ણય, બ્રિજ નીચે રહેતા લોકોને રેન બસેરામાં ખસેડવા લેવાશે પોલીસની મદદ, 4 થી વધુ જગ્યાએ તકરારની ઘટના બનતા લેવાયો નિર્ણય
રેન બસેરા મામલે AMCનો મહત્વનો નિર્ણય, બ્રિજ નીચે રહેતા લોકોને રેન બસેરામાં ખસેડવા લેવાશે પોલીસની મદદ, 4 થી વધુ જગ્યાએ તકરારની ઘટના બનતા લેવાયો નિર્ણય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ