રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ લદ્દાખ અને જમ્મુ કશ્મીર જશે, 14 અને 15 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ કરશે મુલાકાત
રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ લદ્દાખ અને જમ્મુ કશ્મીર જશે, 14 અને 15 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ કરશે મુલાકાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ