રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગમન થતાં રાજ્યપાલે કર્યું સ્વાગત, આવતીકાલે વિશ્વના સૌથી મોટા મોટેરા સ્ટેડિયમનું કરશે ઉદ્ઘાટન
રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગમન થતાં રાજ્યપાલે કર્યું સ્વાગત, આવતીકાલે વિશ્વના સૌથી મોટા મોટેરા સ્ટેડિયમનું કરશે ઉદ્ઘાટન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ