રામ મંદિર નિર્માણ માટે 5 લાખ રૂપિયા આપીને જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ કહ્યું- રામ કાજ કીન્હે બિના મોહિ કહાં વિશ્રામ
રામ મંદિર નિર્માણ માટે 5 લાખ રૂપિયા આપીને જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ કહ્યું- રામ કાજ કીન્હે બિના મોહિ કહાં વિશ્રામ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ