રામ જન્મભૂમી તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના ચંપત રાયનું નિવેદન, 39 મહિનામાં રામ મંદિર બનીને થશે તૈયાર
રામ જન્મભૂમી તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના ચંપત રાયનું નિવેદન, 39 મહિનામાં રામ મંદિર બનીને થશે તૈયાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ