રાત્રિ કર્ફ્યૂને લઇ ગૃહ રાજ્ય મંત્રી પ્રદીપસિંહનું નિવેદન, કહ્યું- 4 મહાનગરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યૂ અંગે વિચારણા કરાશે. CMની અધ્યક્ષતામાં મળનારી કમિટી નિર્ણય કરશે. પોલીસ કમિશનરે તપાસના આદેશ આપ્યા.
રાત્રિ કર્ફ્યૂને લઇ ગૃહ રાજ્ય મંત્રી પ્રદીપસિંહનું નિવેદન, કહ્યું- 4 મહાનગરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યૂ અંગે વિચારણા કરાશે. CMની અધ્યક્ષતામાં મળનારી કમિટી નિર્ણય કરશે. પોલીસ કમિશનરે તપાસના આદેશ આપ્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ