રાજ્ય સરકાર સામે વીજકર્મીઓનું આંદોલનઃ વીજ કર્મચારીઓ કિસાન સૂર્યોદય યોજનાનો બહિષ્કાર કરશે, PGVCLના કર્મીઓ સાતમા પગાર પંચના અમલ સહિતની માગ સાથે જિલ્લા અને તાલુકામાં આવેદન આપશે
રાજ્ય સરકાર સામે વીજકર્મીઓનું આંદોલનઃ વીજ કર્મચારીઓ કિસાન સૂર્યોદય યોજનાનો બહિષ્કાર કરશે, PGVCLના કર્મીઓ સાતમા પગાર પંચના અમલ સહિતની માગ સાથે જિલ્લા અને તાલુકામાં આવેદન આપશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ