રાજ્ય સરકારની પત્રકાર પરિષદમાં CM વિજય રુપાણીનું નિવેદનઃ કાયદો વ્યવસ્થા સારી હશે તો વિકાસ સરળ બનશે, ભૂતકાળમાં કોમી તોફાનો જોયા છે, જમીનના ભાવ વધતા લેન્ડ ગ્રેબિંગના કેસ વધ્યા, સાયબર ક્રાઇમ પણ વધી રહ્યાં છે
રાજ્ય સરકારની પત્રકાર પરિષદમાં CM વિજય રુપાણીનું નિવેદનઃ કાયદો વ્યવસ્થા સારી હશે તો વિકાસ સરળ બનશે, ભૂતકાળમાં કોમી તોફાનો જોયા છે, જમીનના ભાવ વધતા લેન્ડ ગ્રેબિંગના કેસ વધ્યા, સાયબર ક્રાઇમ પણ વધી રહ્યાં છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ