રાજ્યમાં હજુ 2 દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી: સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થતા સામાન્ય વરસાદ રહેશે, કચ્છ, ભાવનગર, અમરેલી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, અરવલ્લી, નર્મદા, દાહોદ, તાપી, ડાંગમાં વરસાદી માવઠાની આગાહી
રાજ્યમાં હજુ 2 દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી: સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સક્રિય થતા સામાન્ય વરસાદ રહેશે, કચ્છ, ભાવનગર, અમરેલી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, અરવલ્લી, નર્મદા, દાહોદ, તાપી, ડાંગમાં વરસાદી માવઠાની આગાહી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ