રાજ્યમાં ઠંડીને લઇ હવામાન વિભાગની આગાહી: સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 3 દિવસ કોલ્ડવેવની આગાહી, કચ્છના નલિયામાં 3 દિવસ માટે સિવિયર કોલ્ડવેવની આગાહી, અમદાવાદ-વડોદરા-ગાંધીનગર સહિત વિસ્તારોમાં ઠંડીની આગાહી
રાજ્યમાં ઠંડીને લઇ હવામાન વિભાગની આગાહી: સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 3 દિવસ કોલ્ડવેવની આગાહી, કચ્છના નલિયામાં 3 દિવસ માટે સિવિયર કોલ્ડવેવની આગાહી, અમદાવાદ-વડોદરા-ગાંધીનગર સહિત વિસ્તારોમાં ઠંડીની આગાહી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ