રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ વધતા શિક્ષણ વિભાગ હરકતમાં. શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કહ્યું- જે બાળકો સંક્રમિત થાય તેમની સારવારની વ્યવસ્થા કરાઇ, તમામ શાળાઓને SOPના અમલ માટે આદેશ કરાયો
રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ વધતા શિક્ષણ વિભાગ હરકતમાં. શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કહ્યું- જે બાળકો સંક્રમિત થાય તેમની સારવારની વ્યવસ્થા કરાઇ, તમામ શાળાઓને SOPના અમલ માટે આદેશ કરાયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ