રાજ્યમંત્રી પુરૂષોત્તમ સોલંકીના દીકરાની કાર પર પથ્થરમારો, ભાવનગરના ઓદરકા ગામ પાસે દિવ્યેશ સોલંકીની કાર પર 3 યુવકોએ કર્યો પથ્થરમારો, ઘોઘા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ
રાજ્યમંત્રી પુરૂષોત્તમ સોલંકીના દીકરાની કાર પર પથ્થરમારો, ભાવનગરના ઓદરકા ગામ પાસે દિવ્યેશ સોલંકીની કાર પર 3 યુવકોએ કર્યો પથ્થરમારો, ઘોઘા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ