રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે ગાંધીનગરની સરકારી હોસ્પિટલમાં લીધી કોરોના વેક્સિન
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે ગાંધીનગરની સરકારી હોસ્પિટલમાં લીધી કોરોના વેક્સિન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ