રાજ્યની મહાનગરોના પરિણામ પર CM રૂપાણીનું ટ્વીટ, ગુજરાત PM મોદી-અમિત શાહનો ગઢ છે, તે ફરી સાબિત થયુ: CM
રાજ્યની મહાનગરોના પરિણામ પર CM રૂપાણીનું ટ્વીટ, ગુજરાત PM મોદી-અમિત શાહનો ગઢ છે, તે ફરી સાબિત થયુ: CM
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ