રાજસ્થાનમાં ફરી એકવાર ગુર્જર આંદોલનના ભણકારા શરૂ, ભરતપુરના અડ્ડા ગામમાં ગુર્જરોની મહાપંચાયત મળી હતી
રાજસ્થાનમાં ફરી એકવાર ગુર્જર આંદોલનના ભણકારા શરૂ, ભરતપુરના અડ્ડા ગામમાં ગુર્જરોની મહાપંચાયત મળી હતી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x