ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
રાજસ્થાન,દિલ્હી અને ગુજરાત બાદ ઉત્તરપ્રદેશ સરકારે પણ ઘટાડ્યા RT-PCR ટેસ્ટના ભાવ, ખાનગી હોસ્પિટલ કે લેબમાં 700 રૂપિયામાં થશે ટેસ્ટ
રાજસ્થાન,દિલ્હી અને ગુજરાત બાદ ઉત્તરપ્રદેશ સરકારે પણ ઘટાડ્યા RT-PCR ટેસ્ટના ભાવ, ખાનગી હોસ્પિટલ કે લેબમાં 700 રૂપિયામાં થશે ટેસ્ટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ