રાજકોટ AIIMSને લઈને સારા સમાચાર : AIIMS ડેપ્યુટી ડાયરેકટર શ્રમદીપ સિન્હાએ કહ્યું, આગામી ડિસેમ્બર સુધીમાં OPD શરૂ કરાશે. મેડિકલ કોલેજનું પ્રથમ સત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે
રાજકોટ AIIMSને લઈને સારા સમાચાર : AIIMS ડેપ્યુટી ડાયરેકટર શ્રમદીપ સિન્હાએ કહ્યું, આગામી ડિસેમ્બર સુધીમાં OPD શરૂ કરાશે. મેડિકલ કોલેજનું પ્રથમ સત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ